Skip to content

KONKURSY

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza do składania ofert:

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu gminy Krzeszowice”

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Ogłoszenia na Otwarty Konkurs Ofert „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego dla 30 dzieci mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Krzeszowice ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice” w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Ogłoszenia na Otwarty Konkurs Ofert „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego dla 30 dzieci mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Krzeszowice

 

Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu gminy Krzeszowice” okres realizacji zadania: od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 KONKURS – PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH I NIEJASNOŚCI

Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 30 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Krzeszowice

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowych , wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, do otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej oraz określenia zasad działania tych komisji.

  

 

KONKURS – PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH I NIEJASNOŚCI

Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

 

KONKURS – PROWADZENIE KLUBU „SENIOR+”

 Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert” Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. „

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzeszowice z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.” 

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczna – zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą „Aktywność daje możliwość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.

 

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku”

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Oferrt „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Krzeszowice”

 

OGŁOSZENIA WS. POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą „Aktywność daje możliwość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego Gminy Krzeszowice w 2019r. z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice” w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.”.

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Klubu Senior +” na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzeszowice w 2019r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. na terenie Gminy Krzeszowice”.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE- POSIŁKI

Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Krzeszowice

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Krzeszowice

 

 

KONKURS – AKTYWNOŚĆ DAJE MOŻLIWOŚĆ

Aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą „Aktywność daje możliwość ” 

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE – UDZIELENIE SCHRONIENIA

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia oraz/lub schronienia z usługami opiekuńczymi w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 3 osób z terenu gminy Krzeszowice.

 

   

 KONKURS – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

KONKURS – AKTYWIZACJA ZAWODOWA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZARZĄDZENIE NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU