Skip to content

ZAPYTANIA CENOWE, ROZEZNANIA OFERTOWE PONIŻEJ 130 000 ZŁ

   ZAPYTANIE OFERTOWE

 Świadczenie rehabilitacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Sanka, dla osoby małoletniej z porażeniem mózgowym, w wieku 11 lat 2 razy w tygodniu przez 1 godzinę ( 1 x 60 min. )

 

Zaproszenie do składania ofert zakresie : Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb – Doradca zawodowy

 

 Protokół z wyboru oferty – doradca zawodowy

 

Zaproszenie do składania ofert zakresie : Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb – Psycholog

 

Protokół z wyboru oferty – psycholog

  

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Krzeszowice na lata 2021- 2026

 

Wybór instytucji finansowej zarządzającej w prowadzącej pracownicze plany kapitałowe ( PPK ) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

 

 

 Na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 15.02.2021 r. do 23.12 2021 r.

 

Na wykonanie usługi pn.” Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 02.01.2021 do 21.12.2021″

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 3 osób ( 1 kobiety i 2 mężczyzn) z terenu gminy Krzeszowice

 

Monitoring budynku siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 11, 32-065 Krzeszowice

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych stanowiących siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

Wykonanie zadania pod nazwą „Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi” w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 2 osób z terenu gminy Krzeszowice

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY z dn 30.08.2019

  

  

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU SCHRONIENIA SCHRONIENIA  Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI W POSTACI MIEJSCA W SCHRONISKU, DLA MAKSYMALNIE 2 OSÓB Z TERENU GMINY KRZESZOWICE

 

ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU SCHRONIENIA SCHRONIENIA DLA MAKSYMALNIE 2 OSÓB Z TERENU GMINY KRZESZOWICE

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie i dostarczenie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020 r.”

Wykonanie zadania pod nazwą „Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi” w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 2 osób z terenu gminy Krzeszowice

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY z dn 30.08.2019

  

Wykonanie zadania pod nazwą „Udzielenie schronienia z usługami opiekuńczymi” w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 2 osób z terenu gminy Krzeszowice

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

 ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU SCHRONIENIA SCHRONIENIA  Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI W POSTACI MIEJSCA W SCHRONISKU, DLA MAKSYMALNIE 2 OSÓB Z TERENU GMINY KRZESZOWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE  

ORGANIZACJA WARSZTATÓW „KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU” REALIZOWANYCH W FORMIE WYJAZDOWEJ DLA 6 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

ZAKUP USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU SCHRONIENIA ORAZ/LUB UDZIELIENIU SCHRONIENIA WRAZ Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI W POSTACI MIEJSCA W SCHRONISKU, DLA MAKSYMALNIE TRZECH OSÓB Z TERENU GMINY KRZESZOWICE