Skip to content

SEKCJA KSIĘGOWA

Główna księgowa Zdzisława Rudel

ksiegowosc@gopskrzeszowice.pl
tel. 12 258 30 94


Pozostali pracownicy sekcji:


Starszy inspektor Halina Korczyńska


Inspektor Zdzisława Curyło


Inspektor Barbara Kuc


Referent Anna Chrobak


tel. 12 258 30 88

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I WSPIERANIA RODZINY

p.o. Kierownika sekcji Anna Rusin

a.rusigopskrzeszowice.pl
tel. 12 258 30 91

Pracownicy socjalni :


Starszy specjalista pracy socjalnej Joanna Piegza


Specjalista pracy socjalnej Żaneta Laskowska


Starszy specjalista pracy socjalnej Estera-Lasoń Konieczna


Specjalista pracy socjalnej Honorata Klich


Starszy pracownik socjalny Aleksandra Kozłowska


Starszy pracownik socjalny Kamila Potęga – Remin


Starszy pracownik socjalny Dorota Ropka


Starszy pracownik socjalny Agnieszka Mularczyk


Starszy pracownik socjalny Agnieszka Ostachowska


tel. 12 258 30 83
tel. 12 258 30 87


Asystenci Rodziny:
Magdalena Urbańczyk
Władysława Kaźmirek
Edyta Cyran
Beata Kwiatek

Pozostali pracownicy sekcji:

Starszy inspektor Zofia Klich


Starszy pracownik socjalny Sylwia Pasternak


Starszy pracownik socjalny Anna Chlebicka


Starszy inspektor Paweł Mirski

tel. 12 258 30 95

SEKCJA ADMINISTRACYJNO – PRAWNA

Kierownik sekcji Katarzyna Szymczycha
k.szymczycha@gopskrzeszowice.pl
te. 12 258 30 86
 
Pracownicy sekcji:
Inspektor Edyta Sosińska

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik sekcji Renata Grabowska
r.grabowska@gopskrzeszowice.pl
tel. 12 258 30 84
 
Pracownicy sekcji:
Starszy inspektor Renata Górecka-Kot
Inspektor Justyna Bebak
Inspektor Aneta Kołacz
Inspektor Marta Jeż
Inspektor Anna Cyran
Inspektor  Dominika Mucha
tel. 12 258 30 91
tel. 12 258 30 92

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Specjalista ds. reintegracji zawodowej Małgorzata Romhild-Bąk


tel. 12 258 30 80 wew. 42

PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY RODZINIE

Konsultacje prawne


PONIEDZIAŁEK w godzinach od 15:00 do 17:00


CZWARTEK  w godzinach od 7:30 do 10:00


Starszy inspektor Paweł Mirski
tel. 12 258 30 80 wew. 31