Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach nieczynny w Wigilię. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora GOPS Krzeszowice z dnia 09 grudnia 2020 roku, dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Krzeszowicach. W związku z powyższym, w tym dniu ośrodek będzie NIECZYNNY. Dzień wolny od pracy został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Informujemy, że od 01.12.2020 r. siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Krakowskiej 11 - zapraszamy

 Wspieraj Seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Do realizacji przedsięwzięcia „Wspieraj Seniora” przystąpił również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

 
Program skierowany jest do osób  powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

 

GOPS w Krzeszowicach uprzejmie informuje o pozyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 18 480 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43, uprzejmie informuje mieszkańców gminy Krzeszowice, że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 12 258 30 80. Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS (kliknij tutaj).

Podkategorie