Gminny Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza do składania ofert:

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczna - zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą "Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie:9.1, Poddziałanie 9.1.

 

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

  

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku"

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Oferrt "Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Krzeszowice"

 

OGŁOSZENIA WS. POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą "Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego Gminy Krzeszowice w 2019r. z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Krzeszowice" w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.".

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior +" na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzeszowice w 2019r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez: "Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. na terenie Gminy Krzeszowice".

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE- POSIŁKI

Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Krzeszowice

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Krzeszowice

 

 

KONKURS - AKTYWNOŚĆ DAJE MOŻLIWOŚĆ

Aktywizacja społeczno - zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą "Aktywność daje możliwość " 

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

Zakup usługi polegającej na udzieleniu schronienia oraz/lub schronienia z usługami opiekuńczymi w postaci miejsca w schronisku, dla maksymalnie 3 osób z terenu gminy Krzeszowice.

 

   

KONKURS - PROWADZENIE KLUBU "SENIOR+"

 Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert" Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. "

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzeszowice w 2018r. z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r." 

  

 

KONKURS - PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert "Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na terenie Gminy Krzeszowice

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowych , wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, do otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej oraz określenia zasad działania tych komisji.

  

 

KONKURS - PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Ogłoszenie na Otwarty Konkurs Ofert "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

 

 

 KONKURS - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

KONKURS - AKTYWIZACJA ZAWODOWA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZARZĄDZENIE NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU